Materiały filmowe

Układanie muru z betonowych klocków

Film prezentuje praktyczne użycie systemowych bloków z litego betonu.

Krótki film prezentujący sposób użycia oraz realizacji budowy muru oporowego z bloków betonowych o dużej masie, produkowanych przez firmę ADZ.

Betonowe bloki i ich zastosowanie

Prezentacja naszych realizacji i oferowanych systemowych klocków betonowych.

Materiał prezentujący wybrane realizacje stanowiące przykład możliwych zastosowań naszej oferty systemowej elementów betonowych. Zestaw został uzupełniony zdjęciami bloków betonowych obu oferowanych systemów.